۲۲

اردیبهشت
۱۳۹۵

علی غلامی

پست شده به وسیله : نگین پرواز/ 0

با کمک نگین پرواز هم اولین ویزای شینگم رو گرفتم هم یه سفر بی نظیر داشتم.