۲۲

اردیبهشت
۱۳۹۵

ناصری

پست شده به وسیله : نگین پرواز/ 0

تا حالا دو بار از شما تور نمایشگاهی خریدم. چیزی که برام مهمه هزینه هست که خدا رو شکر هر دو بار مناسب بوده.